Blog

قوانین اضافه کاری NFL 2020: توضیح چگونگی عملکرد قالب OT در فوتبال برای فصل منظم ، پلی آف

قوانین اضافه کاری NFL 2020: توضیح چگونگی عملکرد قالب OT در فوتبال برای فصل منظم ، پلی آف

NFL قوانین اضافه کاری فعلی در طی چند سال گذشته کشش شدیدی داشته است. با وجود انتقادات اجتناب ناپذیر از قالب در فوتبال حرفه ای… Read More »قوانین اضافه کاری NFL 2020: توضیح چگونگی عملکرد قالب OT در فوتبال برای فصل منظم ، پلی آف