September 2020

چطور دانکن رابینسون از Heat از مدرسه Division III شروع به حضور در فینال NBA کرد

چطور دانکن رابینسون از Heat از مدرسه Division III شروع به حضور در فینال NBA کرد

دانکن رابینسون همیشه می توانست بسکتبال را شلیک کند. همیشه به نظر نمی رسید که او مجبور بوده بهترین مهارت خود را در فینال NBA… Read More »چطور دانکن رابینسون از Heat از مدرسه Division III شروع به حضور در فینال NBA کرد

بازی COD 2020 چیست؟ جزئیات نشان داده شده برای "Call of Duty: Black Ops Black War"

آنچه در مورد Call of Duty: Cold War Zombies فاش می کند ، Die Maschine ، بازی کراس پلتفرم را بدانید

مردگان در Call of Duty دوباره قیام می کنند. در تاریخ 30 سپتامبر ، Treyarch بازگشت رسمی حالت همیشه محبوب بازی Zombies را به قسمت… Read More »آنچه در مورد Call of Duty: Cold War Zombies فاش می کند ، Die Maschine ، بازی کراس پلتفرم را بدانید