هفته 2 رتبه بندی Fantasy Flex برای لیگ های Superflex ، 2-QB

هفته 2 رتبه بندی Fantasy Flex برای لیگ های Superflex ، 2-QB


هفته 2 رتبه بندی انعطاف پذیری فانتزی ما برای لیگ های superflex و 2-QB نشان می دهد که مهمترین امتیازدهی در بازی برگشت در این قالب ها – با فرض داشتن بازیکنان مناسب. ما می توانیم به شما کمک کنیم بین QB ، RB ، WR و TE تصمیم نهایی تصمیم گیری در مورد شروع کار را بگیرید.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *